• Lý Thị Ngọc Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   01277264464
 • Quách Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   01238157596
 • Lê Hồng Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0944464061
Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 11 : 1.145
Năm 2022 : 8.915
Lịch sự kiện
Gương sáng học đường